تماس با ما

حباب کف توس
آدرس : شهرک صنعتی مشهد (جاده کلات)- خیابان تلاش جنوبی - تلاش جنوبی ۵ - شماره ۳۸۷ - شرکت حباب کف توس
کدپستی: ۹۳۵۸۱۸۷۱۱۱


واحد بازرگانی و فروش
ایمیل : info@hobabkaf.com
ایمیل : commercial@hobabkaf.com