اهداف و چشم اندازها

با توجه به نیاز روز افزون و همیشگی به محصولات بهداشتی و آرایشی در جهان همچنین در کشور عزیزمان ایران تصمیم بر این گرفته ایم که اهداف و برنامه های خود را مبتنی بر برداشتن گام های بلند در راستای رفع این نیاز برداریم تا توانسته باشیم حداقل سهم خود را درپیشرفت و آبادانی کشور داشته باشیم .در زیر به برخی از این کارها اشاره شده است که عبارتند از:
- ایجاد شرکتی دانش بنیان و ایجاد تیم توسعه و تحقیق
- صادرات به کشور های آسیای میانه
- راه اندازی خط تولید جدید و مکانیزه به موازات خط تولید های سابق و افزایش بازده
- و سر انجام چشم اندازها تبدیل شدن به قطب اصلی تولید و صادرات صابون در شرق کشور و آسیای میانه
- اخذ برترین گواهی نامه های بین المللی فعالیت در زمینه سایر مواد شوینده و صابون