محافظت از پوست

انواع پوست شامل نرمال، چرب، خشک و ترکیبی می باشد. برخی افراد ترکیبی از انواع پوست را در مناطق مختلف پوستشان دارند. در طول زمان می توانید نوع پوست خود را تغییر دهید. به عنوان مثال، به احتمال زیاد افراد جوان بیشتر از افراد مسن دارای پوست نرمال می باشند. انواع پوست بستگی به عوامل ذیل دارد:
محتوای آب: روی نرمی و قابلیت ارتجاعی پوست شما تاثیر می گذارد.
محتوای روغن (چربی) : روی سطح نرم و حساس پوست شما اثر می گذارد.پوست نرمال نه خیلی خشک و نه خیلی چرب.
عیب و نقصی ندارد و یا در حد خیلی کم.
بدون حساسیت شدید.
منافذ به سختی قابل رویت
رنگ چهره درخشان

پوستی که می تواند خشک یا نرمال و یا در ناحیه های دیگری از پوست چرب باشد از جمله ناحیه T (بینی، پیشانی و چانه). بیشتر افراد پوستشان از این نوع است. احتمالا در مناطق مختلف پوست، مراقبت اندکی متفاوت تر می شود.
پوست ترکیبی دارای:
منافذ بزرگتر از حد معمول است، چراکه آنها باز هستند.
دانه های سرسیاه.
پوست براقدارای خلل و فرج بزرگ
چهره گرفته یا براق، رنگ چهره تیره
دانه های سر سیاه، جوش ها و یا لکه های دیگرمنافذ تقریبا نامرئی
چهره گرفته و زمخت
تکه های قرمز
پوست دارای انعطاف پذیری کم
بیشتر قابل مشاهده بودن خطوط پوست