ارزش ها و اولویت ها

شرکت حباب کف توس در پایبندی به ارزش ها و اصول تمام عزم خود را جزم نموده و این ارزش ها به شرح زیر است :
اولویت افراد :
حباب کف توس بر اصل مشتری مداری و اولویت افراد پایبند بوده و تمام تلاش خود را در این زمینه می نماید و معتقد است مشتری مداری و حفظ مشتری بزرگترین سرمایه است
محیط زیست :
شرکت حباب کف با برنامه های کاربردی تولیدی همراه با کاهش مصرف انرژی و آب همچنین سعی در استفاده از مواد اولیه بی ضرر برای محیط زیست تمام تلاش خود را برای حفظ محیط زیست نموده و خواهد نمود.
صداقت :
در راستای حفظ مشتری و تجربه چندین ساله حباب کف توس صداقت را سرلوحه تمام امور خود قرار داده و این امر سبب موفقیت برای ما در تمام زمینه ها به خصوص تولید و صادرا ت صابون بوده است.
اعتماد:
اعتماد سرچشمه موفقیت در تمامی روابط تجاری می باشد و ما تمام تلاش خود را برای کسب و حفظ اعتماد مشتریان و منابع تامین خود نموده و خواهیم نمود.
تجربه :
دو ده تجربه در زمینه ی تولید انواع صابون پشتوانه ی ما برای تعهد و تضمین کیفیت و خدمات ما می باشد.
نوآوری :
ما بر آن شده ایم تا همگام با علم روز محصولات و خدمات خود را به روز رسانی کنیم همچنین با ایجاد بخش توسعه و تحقیق در پی برداشتن گامی بلند در فناوری های نوین و در زمینه ی تولید صابون می باشیم.
توسعه پایدار :
حباب کف توس با داشتن ترکیبی از پرسنل جوان و همچنین با تجربه برنامه های توسعه ی خود را به صورت مداوم دنبال می نماید.